Par uzņēmumu

,,Baltic Logistic Solutions“ – viens no lielākajiem un stabilākajiem loģistikas uzņēmumiem Baltijas valstīs

Mūsu loģistikas centri, kas atbilst augstākās kvalitātes standartiem, izveidoti stratēģiski ērtās reģiona vietās, bet attīstītais sadales tīkls ļauj uzņēmumiem transportēt produkciju gan Baltijas valstīs, gan Eiropā.

LielumsJauda, kas nodrošina kvalitāti

Esam viens no lielākajiem loģistikas uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 89 000 m2 lielu noliktavu platību. Uzņēmumā strādā 1150 darbinieku.

Lietuvā

Kopējā noliktavu platība

42.704 m2
-186.378 m2
0/+64.137 m2
+2032.189 m2

Lietuvā

Palešu skaits

51.500
-189.000
0/+62.500
+2040.000

Lietuvā

Transportlīdzekļu parka lielums

161
lielkravas automobiļi23
vidējas kravnesības automobiļi93
vieglie automobiļi45

Latvijā

Kopējā noliktavu platība

33756 m2
-183.457 m2
0/+63.770 m2
+2026.529 m2

Latvijā

Palešu skaits

46.300
-185.500
0/+64.800
+2036.000

Latvijā

Transportlīdzekļu parka lielums

107
lielkravas automobiļi4
vidējas kravnesības automobiļi71
vieglie automobiļi32

Igaunijā

Kopējā noliktavu platība

12.837 m2
-182.218 m2
0/+61.130 m2
+209.489 m2

Igaunijā

Palešu skaits

22.700
-185.100
0/+61.600
+2016.000

Igaunijā

Transportlīdzekļu parka lielums

16
lielkravas automobiļi1
vidējas kravnesības automobiļi4
vieglie automobiļi11

KompetencesPielāgojamies prasībām

Nepārtraukts glabāšanas process 24 stundas diennaktī un 100 % pielāgošanās klienta vajadzībām. Pieredzējuši un profesionāli darbinieki nodrošina kvalitatīvus un efektīvus loģistikas risinājumus.

Lietuvā

Vidējais izejošo pasūtījumu skaits mēnesī

173 156
-1868 029
0/+645 259
+2059 869

Lietuvā

Vidējais piegāžu skaits mēnesī

91 107
-1822 393
0/+632 749
+2035 965

Lietuvā

Klientu skaits

29 263
-188 641
0/+67 513
+2013 109

Latvijā

Vidējais izejošo pasūtījumu skaits mēnesī

88 627
-1816 915
0/+630 430
+2041 282

Latvijā

Vidējais piegāžu skaits mēnesī

66 428
-1815 944
0/+622 641
+2027 843

Latvijā

Klientu skaits

15 031
-183 800
0/+64 561
+206 670

Igaunijā

Vidējais izejošo pasūtījumu skaits mēnesī

15 590
-181 396
0/+61 457
+2012 737

Igaunijā

Vidējais piegāžu skaits mēnesī

9 282
-181 191
0/+61 530
+206 561

Igaunijā

Klientu skaits

4029
-18509
0/+6425
+203 095

EfektivitātePlānojam un ieguldām nākotnē

Ejot soli solī ar katru dienu augošajām klientu vajadzībām, izmantojam modernu procesu vadības tehnoloģiju, noliktavu tehniku un jaunu transportlīdzekļu parku. Uzlabojot procesu efektivitāti, ietaupām gan savus, gan klientu līdzekļus.

KvalitāteIkdienas kontrole un pilnveide

Baltic Logistic Solutions ir sertificēts TAPA – 1 pārvadātājs. The Transported Asset Protection Association (TAPA) ir unikāls forums, kurā apvienoti pasaules ražotāji, loģistikas pakalpojumu sniedzēji, kravu pārvadātāji, tiesībaizsardzības iestādes un citas ieinteresētās personas. Šī foruma kopējais mērķis – samazināt starptautisko piegādes ķēžu zaudējumus.

 • BLS atbilst augstākā līmeņa prasībām atbilstoši TAPA-1 līmeņa sertifikātam;
 • Loģistikas ķēdē uzņēmuma personāls ir īpaši apmācīts strādāt paaugstinātā drošības līmenī;
 • Automašīnas ir apgādātas ar speciālu drošības aprīkojumu un tiek uzraudzītas 24 stundas diennaktī.

Kvalitātes un vides aizsardzības politika

UAB „Baltic Logistic Solutions“ ir ieviesta sertificēta un regulāri pārskatīta integrētā kvalitātes un vides aizsardzības vadības sistēma – loģistikas pakalpojumi: uzglabāšana, transportēšana, marķēšana, iepakošana. Šī sistēma atbilst starptautisko standartu LST EN ISO 9001:2015 un LST EN ISO 14000:2015 prasībām. Produktu nekaitīgums tiek nodrošināts saskaņā ar riska analīzes un kritisko kontrolpunktu (HACCP) sistēmu.

Lai saviem klientiem nodrošinātu kvalitatīvus un videi draudzīgus 3PL loģistikas pakalpojumus:

 • modernie uzņēmuma loģistikas centri izveidoti stratēģiski visērtākajās trīs Baltijas valstu (Lietuvas, Latvijas un Igaunijas) vietās;
 • pastāvīgi tiek atjaunots automašīnu parks un noliktavu tehnika;
 • darbā tiek izmantota moderna procesu vadības programmatūra;
 • tiek nodarbināti pieredzējuši un profesionāli darbinieki.

Mūsu vērtības:

 • Vispusīga klientu loģistikas pakalpojumu vajadzību apmierināšana atbilstoši visaugstākajiem kvalitātes standartiem;
 • Ilgstošas un stabilas attiecības ar klientiem, kas balstītas uz abpusēja izdevīguma principu (win/win);
 • Darbinieku profesionalitāte, atbildīgums, biznesa ētikas principu ievērošana – tie ir stūrakmeņi, kas veido un uztur UAB „Baltic Logistic Solutions“ stabila uzņēmuma reputāciju;
 • Esam sociāli orientēts uzņēmums, kas nodrošina darbiniekiem drošus darba apstākļus un sociālās garantijas, kas paredzētas Lietuvas Republikas tiesību un normatīvajos aktos;
 • Visaugstāko vides aizsardzības standartu ievērošana visā loģistikas ķēdē.

Mūsu darbības principi:

 • Kompleksu loģistikas pakalpojumu sniegšana klientiem, lai nodrošinātu maksimālu loģistikas ķēdes efektivitāti;
 • Procesu, kuri veido 3PL loģistikas pakalpojumu paketi, efektivitātes nodrošināšana, uzlabošana un tirgus vajadzību analīze, lai īstenotu nepārtraukti mainīgās un dažādās klientu vēlmes;
 • Pastāvīga procesu uzlabošana, ieguldot loģistikas infrastruktūrā, modernā aprīkojumā un transportā, jaunākajās IT tehnoloģijās;
 • Darbinieku apmācība, viņu vajadzību un darbam labvēlīgas vides nodrošināšana;
 • Preventīvas vides aizsardzības realizācija un veicināšana, tiesību aktu un citu saistošu prasību izpilde.
 • Kvalitātes un vides aizsardzības vadības sistēmas pilnveidošana, ņemot vērā pārmaiņas uzņēmumā un vidē.