Par mums

Privātuma politika

Šie privātuma noteikumi regulē to personas datu lietošanu, kurus Jūs mums sniedzat vai kurus mēs iegūstam un apstrādājam, kad Jūs izmantojat sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltic Logistic Solotion”, turpmāk tekstā – BLS, mājas lapu www.bls.lv, turpmāk tekstā Mājas lapa.

BLS ciena jūsu privātumu un sargā Jūsu personu datus, ko Jūs mums sniedzat vai ko mēs iegūstam šajos noteikumos noteiktajā veidā. Šie privātuma noteikumi paskaidro, kādēļ mēs ievācam Jūsu personas datus un kā mēs tos izmantojam. 

Piedāvājuma saņemšana

Jūsu personas dati (vārds, uzvārds, e-pasts, kā arī papildu informācija, ja tāda tiek sniegta) tiek izmantoti un apstrādāti ar mērķi izteikt Jums piedāvājumu. Jūsu personas dati tiek izmantoti un apstrādāti ar Jūsu atļauju, ko Jūs izsakāt, aizpildot anketu, kas ir pieejama Mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi”  – “Sazinieties, lai saņemtu piedāvājumu”.

Lai apstrādātu jaunumu paziņojumu saņēmēju sarakstu un tiem nosūtītu e-pastus, mēs izmantojam automātiskā mārketinga platformu – MailerLite. Ar MailerLite privātuma noteikumiem Jūs varat iepazīties https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

Paziņojumi par jaunumiem var saturēt tīmekļa bākas (angļu val. “web beacon”), unikālus identifikatorus kā arī citas sekošanas tehnoloģijas, lai iegūtu informācijupar e-pasta saņēmējiem, vai/kad e-pasts tiek atvērts, apmeklētajām saitēm, vai/kad atsakās no paziņojumu saņemšanas, aplikāciju, kas tiek izmantota e-pasta apskatīšanai, Jūsu IP adresi un ar to saistīto valsti, klienta veidu. Šī informācija tiek ievākta ar nolūku iegūt statistiku, lai uzraudzītu un uzlabotu mūsu jaunumu paziņojumus.

No jaunumu paziņojumu saņemšanas Jūs varat atteikties, noklikšķinot uz saites, kas ir ietverta katra jaunumu paziņojuma beigās. 

Kandidātu personas dati

Kandidāti savus CV mums var iesniegt nepastarpināti e-pastā, caur darba piedāvājumu portāliem vai, izmantojot pieteikuma anketu (kur jānorāda vārds, e-pasts, dzīves vietas adrese, CV un papildus informācija (ja tāda ir nepieciešama)), kas ir pieejama Mājas lapas sadaļā “Karjera” – “Darba piedāvājumi” – “Pieteikties pozīcijai”. Kandidāta personas dati tiek apstrādāti ar mērķi atlasīt un atrast kandidātus. Kandidāta personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.

Kamēr notiek kandidātu atlase un atrašana, mēs izmantojam tikai informāciju par kvalifikāciju, profesionālajām prasmēm un būtiskām īpašībām. Mēs nevācam un neapstrādājam personas sensitīvos datus. 

Datu glabāšanas laiks

Mēs izmantojam un uzglabājam Jūsu personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams šajos noteikumos noteiktajiem mērķiem.

Kandidātu personas dati tiek uzglabāti laika periodā, kamēr notiek atlase uz noteikto amatu vietu, kurai kandidāts ir pieteicies, kā arī 4 mēnešus pēc atlases procesa beigām. Pēc iepriekš noteiktā termiņa mēs izdzēšam kandidāta CV, kā arī citus kandidāta sniegtos personas datus, izņemot gadījumu, kad mēs esam saņēmusi viņa/viņas atļauju izmantot personas datus ilgāk ar nolūku izteikt darba piedāvājumu vēlāk. Šajā gadījumā kandidāta personas dati tiek glabāti 2 (divus) gadus no brīža, kad beigusies atlase noteiktajai amata vietai, kurai kandidāts bija pieteicies.

Personas dati, kas tiek iesniegti, lai saņemtu no mums piedāvājumu, kā tas aprakstīts augstāk šajos noteikumos, tiek saglabāti 1 (vienu) gadu no brīža, kad tika izteikts pēdējais piedāvājums. 

Datu nodošana

Jūsu personas dati var tikt nodoti trešajām personām, kuras tos apstrādā, lai sniegtu mums atbalstu vietnes uzturēšanā un Jūsu datu aizsardzībā. Šādas trešās personas varētu būt  datubāžu programmu pārdevēji, datubāžu uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņpakalpojumu sniedzēji, u.tml. Tāpat Jūsu dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, Valsts Policijai un citām uzraugošajām iestādēm, saņemot attiecīgu pieprasījumu, ja to paredz piemērojamie normatīvie akti, vai, lai aizsargātu mūsu tiesības vai nodrošinātu mūsu klientu, darbinieku un resursu drošību. 

Personas datu nesniegšanas sekas

Jums ir tiesības nesniegt mums Jūsu personas datus. Tomēr, personas datu iesniegšana ir nepieciešama šajos noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai. Tātad, ja Jūs neiesniedzat savus personas datus, iespējams BLS nevarēs īstenot augstāk minētos mērķus, t.i. lai izteiktu Jums piedāvājumu un/vai izvērtētu un izvēlētos Jūs kā kandidātu uz noteiktu amata vietu. 

Personas datu aizsardzība0

Mēs ievērojam datu drošības un apstrādes prasības, kas ir noteiktas Fizisko personu datu apstrādes likumā un ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā.

Apstrādājot Jūsu personas datus, BLS izmanto drošus organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, nodrošina šos datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmaiņām, izpaušanas un jebkurām citām prettiesiskām darbībām. 

Jūsu tiesības

Saistībā ar Jūsu personas datiem Jums ir sekojošas tiesības:

pieprasīt BLS atļauju piekļūt Jūsu personu datiem, tos labot un izdzēst, kā arī ierobežot datu izmantošanu;

tiesības iebilst pret datu apstrādi;

tiesības saņemt Jūsu personas datus strukturētā, bieži lietotā un elektroniskajās ierīcēs apskatāmā formātā (tiesības uz datu pārnesamību);

tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību;

tiesības Datu valsts inspekcijā iesniegt sūdzību.

Tiesības var tikt izmantotas, rakstot BLS elektroniski uz e-pastu [email protected]. 

Spēkā stāšanās un grozījumi

Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 25.maijā. Ja šie noteikumi tiks grozīti, to atjaunoto versiju mēs publicēsim Mājas lapā. Šo noteikumu pielikumi un grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti Mājas lapā. 

Sīkdatņu (Cookies) noteikumi

Šos Sīkdatņu noteikumus piemēro papildus mūsu Privātuma noteikumiem, kas nosaka, kā mēs apkopojam un dalāmies ar datiem. Šie Sīkdatņu noteikumi attiecās uz sīkdatņu apkopošanu SIA “Baltic Logistic Solutions” (BLS) Mājas lapā www.bls.lv  (Mājas lapa).

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir teksta datnes, kas satur nelielu daudzumu informācijas, kas laikā, kad Tu apmeklē Mājas lapu, tiek nosūtītas uz Tavu pārlūkprogrammu un glabātas Tavā datorā, mobilajā telefonā vai citā ierīcē. Sīkdatnes informāciju nosūta atpakaļ Mājas lapai katru reizi, kad tu atkārtoti ienāc Mājas lapā.

Kāda veida sīkdatnes Mēs izmantojam? 

Obligāti nepieciešamās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir neieciešamas, lai Tu spētu pārlūkot Mājas lapu, kā arī izmantot tās funkcijas.

Funkcionālās sīkdatnes

Funkcionālās sīkdatnes fiksē informāciju par Tavām izvēlēm un dod mums iespēju pielāgot Mājas lapu Tev. BLS izmanto funkcionālās sīkdatnes, lai fiksētu Tavas izvēles, piemēram, valoda, atrašanās valsts vai citus tiešsaistes iestatījumus, sniedz personalizētas vai uzlabotas izvēles iespējas, lai nākamajā Mājas lapas apmeklējuma reizē Tev šo informāciju nevajadzētu ievadīt atkārtoti. Piemēram, BLS spēj noskaidrot Tavus pārlūkprogrammas iestatījumus, lai mūsu Mājas lapa uz Tavas ierīces ekrāna tiktu parādīta atbilstoši tiem. Ja Tu izdzēsīsi funkcionālās sīkdatnes, tad jebkuri iestatījumi vai izvēles netiks saglabātas vēlākiem apmeklējumiem.

Statistikas/ Snieguma sīkdatnes

Šīs sīkdatnes BLS pielieto, lai savāktu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu Mājas lapu. Šāda statistika sniedz mums ieskatu par to, cik bieži mūsu Mājas lapa tiek izmantota, kurās Mājas lapas sadaļās mūsu apmeklētāji pavada visilgāko laika posmu, cik bieži viņi darbojas lapā vai lapas daļā. Tas mums ļauj izveidot lietotājiem pēc iespējas ērtāku Mājas lapas struktūru, navigāciju un saturu. BLS spēj sekot līdzi, ja Tu piedzīvo jebkādas kļūdas, un noteikt, kuras Mājas lapas daļas ir nepieciešams uzlabot.

Reklāmas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai palīdzētu vērtēt reklāmas kampaņu izpildi un sniegumu un ierobežotu reklāmas attēlojumu reižu skaitu. Trešo pušu reklāmas sīkdatnes Tavā ierīcē var noglabāt trešo pušu reklāmdevēji, reklāmu vietnes, datu izmaiņu, mārketinga analīzes un citu pakalpojumu nodrošinātāji.

Konkrētas mūsu izmantotās sīkdatnes 

Mājas lapas apmeklētāju uzskaites un statistikas sīkdatnes (_gat; _gid; _ga)

Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai ievāktu statistisku informāciju par vietnes apmeklēšanu. Iegūtie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu Mājas lapu un radītu ar Mājas lapu saistītas atskaites. Statistika tiek apkopota  izmantojot pakalpojumu Google Analytics. Šie rezultāti ir anonīmi un tiek izmantoti tikai tās izveidošanai.

Izlasi vairāk par Google Analytics.

Gadījumā, ja Tu nevēlies mums sniegt statistisku informāciju spied šeit.

Mājas lapas darbībai nepieciešamās sīkdatnes (PHPSESSID, _icl_current_language, cookieconsent_status)

Sīkdatnes ir paredzētas, lai nodrošinātu Mājas lapas funkcionalitāti. PHPSESSID sniedz lietošanas sesijas viengabalainību, tās tiek izdzēstas lietošanas sesijas beigās. _icl_current_language saglabā Tavu izvēli par lietojamo valodu, cookieconsent_status palīdz mums atcerēties Tavas izvēles par sīkdatņu izmantošanu Mājas lapā. Sīkdatnes tiek dzēstas pēc gada no attiecīgās dienas.

Facebook un citi sociālie portāli

Sociālie tīkli ļauj mums Mājas lapā iekļaut sociālās pogas, čata programmas un līdzīgas funkcijas, kādas atrodas portālā, piemēram,  pogas “patīk” un “dalīties”.

Lai šādas funkcijas Mājas lapā darbotos, mēs ievietojam mazu Facebook kodu, ko mēs nevaram kontrolēt. Šis kods Tev dod iespēju dalīties ar mūsu saturu, palīdz Tev noteikt, vai Tu pašreiz esi pieslēdzies savam Facebook profilam, redzēt, cik daudz Tavu draugu kādu rakstu/lapu ir atzīmējuši ar “patīk”. Mums, BLS, šiem datiem nav piekļuve, tos pārvalda un izmanto attiecīgais sociālais tīkls.

Pastāv iespēja, ka sociālais tīkls zina, ka esi apmeklējis Mājas lapu, ja Tu izmanto viņu pakalpojumu (mēs nevaram to apliecināt par 100%, jo viņu privātuma noteikumi var mainīties). Tā kā Mājas lapa satur tiesisku un vispār pieņemtu saturu, mēs uzskatam, ka lielākoties šai Facebook koda daļai nav būtisku seku.

Kāda informācija tiek ievākta izmantojot sīkdatnes?

Mēs vēlamies uzsvērt, ka tāda veida personas dati, kas ļauj Tevi identificēt, netiek ievākti, un visa iegūtā informācija tiek izmantota tikai pārvietošanās analīzes vajadzībām. Ar mūsu sīkdatņu datu palīdzību mēs ievācam sekošu informāciju:

Mājas lapu apmeklējošo lietotāju skaits;

laiks, ko lietotājs pavada Mājas lapā;

mājas lapu apmeklējošo lietotāju skaits vienas lietošanas sesija laikā;

atkārtoto/pirmreizējo apmeklētāju skaits;

apmeklētāju dzimums un vecums;

apmeklētāju Mājas lapas lietošanas paradumus;

kāda pārlūkprogramma tika izmantota, apmeklējot Mājas lapu, tās versija un valoda;

atrašanās vieta, no kuras Mājas lapa ir apmeklēta;

interneta pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

ierīce, kurā lapa tika apmeklēta (galddators, planšete vai mobilais telefons);

veids, kā Mājas lapa tika sasniegta (tieši, ievadot interneta adresi pārlūkprogrammā, ar meklētājprogrammām (Google, Bing utt.), caur sociālajiem tīkliem (Facebook, draugiem.lv utt.) izmantojot citas saites).

Kā kontrolēt sīkdatnes?

Tu vari pārvaldīt un/vai izdzēst sīkdatnes atbilstoši savām vēlmēm, nospiežot  “Dzēst sīkdatnes” Privātuma noteikumu/ Sīkdatņu noteikumu lapā vai mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam, ņemt vērā, ka atspējojot sīkdatnes, Tu vari zaudēt iespēju izmantot vairākus Mājas lapas elementus, kas ir nepieciešami, lai tā darbotos labāk. Papildus informāciju par sīkdatnēm – detalizētu, neatkarīgu informāciju par to kā atspējot sīkdatnes savā pārlūkprogrammā un kā dzēst sīkdatnes, kas jau atrodas Tavā datorā – vari iegūt apmeklējot vietni www.aboutcookies.org. Lai Tavā mobilajā telefonā izdzēstu sīkfailus, Tev nepieciešams iepazīties ar sava mobilā telefona lietotāja pamācību.

Spēkā esamība un grozījumi

Šie privātuma un sīkdatņu noteikumi ir spēkā no 2018.gada 25.maija. Ja šie noteikumi tiks manīti, to atjaunotā versija tiks publicēta Mājas lapā. Sīkdatņu noteikumu grozījumi un pielikumi stājas spēkā, kad tie tiek publicēti mūsu Mājas lapā.